промоции

sitemap

mail

Свържете се с нас!
052 / 75 75 10


Обект „Укрепване на речно корито на р.Драгоевска, с.Драгоево, общ.Велики Преслав“.

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

Главен Изпълнител „Лъки 2006“ ООД и Възложител „Крис Груп“ ЕООД.
Copyright © 2013 Lucky group Ltd.
Developed by Net Create & BigCloud