промоции

sitemap

mail

Свържете се с нас!
052 / 75 75 10


Проект „Благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в с.Тюленово“, Община Шабла, по Договор № 216 от 13.08.2013г.

По мярка 4.1„ Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „ Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство“ на Република България, от Програма за развитие на рибарство 2007-2013г.

Тюленово е място почти недокоснато от цивилизацията, красиво и неопитомено. Чудесно е за риболов и екстремните спортове като скално катерене и подводно гмуркане. Има платерина, кефал, сафрид и попчета и всеки, който метне въдица, може да е сигурен, че ще си уреди без проблеми вечерята върху жаравата на лагерния огън. Можете да наемете лодка от местните жители и да навлезнете в по-дълбоки води за риболов или разходка до пещерите.
Copyright © 2013 Lucky group Ltd.
Developed by Net Create & BigCloud