промоции

sitemap

mail

Свържете се с нас!
052 / 75 75 10


Строежът представлява жилищна сграда – триетажна с тавански етаж и сутерен – пета категория съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ. Застроената площ на сградата е 96,17 кв.м, РЗП – 358,92 кв.м.

Конструкция:

Стрежът е изпълнен по традиционния монолитен способ – стоманобетонови колони, греди(поясни) и плочи, стените са изпълнени чрез система BAUMIT.

Copyright © 2013 Lucky group Ltd.
Developed by Net Create & BigCloud