промоции

sitemap

mail

Свържете се с нас!
052 / 75 75 10


Проект „Строителство , рехабилитация и модернизиране на Русенската опера“ Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

Реконструкцията на сградата на Русенската опера е с Изпълнител „Лъки 2006“ ООД, представлявано от Красимир Даскалов и Възложител Министерство на културата.

Русенската опера е одържавена през 1949 г. като наследник на създадената през 1919 г. Оперна Дружба. Първоначално е строена като църковен салон към храма „Света Троица", а впоследствие е реконструирана за сграда на операта. Сградата е триетажна, със сутерен, с обособени ниско, средно и високо тяло и включва:сутерен със склад, фоайета, санитарни възли, партерен етаж с фоайета, салон за посетители, сцена, гримьорни, етаж първи с фоайета, балкон, административна част и етаж втори със складове, репетиционни зали. Съгласно акт за държавна собственост №1108 от 22.06.2005 година, сградата е публична държавна собственост, чиято застроена площ е 1 372 кв.м.

С освежена визия на фасадата и залата, с нова осветителна техника, нови подови настилки, нови столове и други подобрения, Русенската опера съответства на европейските стандарти и предлага съвременен комфорт на своите зрители. Осигурен е и достъп за хора с увреждания, чрез изграждане на специална рампа.
Copyright © 2013 Lucky group Ltd.
Developed by Net Create & BigCloud