Към този момент изграждаме  етап 2- РЗП 5000 М2 .  

ЖК Възраждане - ул "Петър Алипиев" №7Б вх 2 и вх3
 


ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВО - открита строителна

площадка на 04.01.2018г.     
АКТ 15 - ЮЛИ МЕСЕЦ 

6 МЕСЕЦА ПО-РАНО ОТ ПРЕДВИДЕНИЯ СРОК !!!

120

Завършени проекти

2200

Продадени имоти

2100

Доволни клиенти

17

Спечелени награди