Апартамент №
Вход
Етаж
Тип
Изложение
Чиста площ кв.м
общи части кв.м
обща квадратура
Цена
Статус
Снимки - Видео
ЕТАЖ 1
Апартамент №:
РЕСТОРАНТ
Вход:
1
Етаж:
332.94
Тип:
 
Изложение:
 
Чиста площ кв.м:
 
общи части кв.м:
 
обща квадратура:
 
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
ЕТАЖ 3
Апартамент №:
АП5
Вход:
А
Етаж:
3
Тип:
тристаен
Изложение:
североизток
Чиста площ кв.м:
92.05 кв.м
общи части кв.м:
14,08 кв.м
обща квадратура:
106,13 кв.м
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП6
Вход:
А
Етаж:
3
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югоизток
Чиста площ кв.м:
55.13 кв.м.
общи части кв.м:
8,43 кв.м
обща квадратура:
63,56 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП7
Вход:
А
Етаж:
3
Тип:
Двустаен
Изложение:
югоизток
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП8
Вход:
А
Етаж:
3
Тип:
Двустаен
Изложение:
юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП39
Вход:
Б
Етаж:
3
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП40
Вход:
Б
Етаж:
3
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП41
Вход:
Б
Етаж:
3
Тип:
тристаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
73.49 кв.м.
общи части кв.м:
11,24 кв.м
обща квадратура:
84,73 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП42
Вход:
Б
Етаж:
3
Тип:
тристаен
Изложение:
северозапад
Чиста площ кв.м:
86.29 кв.м.
общи части кв.м:
13,2 кв.м
обща квадратура:
99,49 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
ЕТАЖ 4
Апартамент №:
АП9
Вход:
А
Етаж:
4
Тип:
тристаен
Изложение:
североизток
Чиста площ кв.м:
92.05 кв.м
общи части кв.м:
 
обща квадратура:
 
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП11
Вход:
А
Етаж:
4
Тип:
Двустаен
Изложение:
югоизток
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
 
обща квадратура:
 
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП12
Вход:
А
Етаж:
4
Тип:
Двустаен
Изложение:
юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
 
обща квадратура:
 
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП43
Вход:
Б
Етаж:
4
Тип:
Двустаен
Изложение:
юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
 
обща квадратура:
 
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП44
Вход:
Б
Етаж:
4
Тип:
Двустаен
Изложение:
югозапад
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
 
обща квадратура:
 
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП45
Вход:
Б
Етаж:
4
Тип:
тристаен
Изложение:
югозапад
Чиста площ кв.м:
73.49 кв.м.
общи части кв.м:
 
обща квадратура:
 
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП46
Вход:
Б
Етаж:
4
Тип:
тристаен
Изложение:
северозапад
Чиста площ кв.м:
86.92 кв.м.
общи части кв.м:
 
обща квадратура:
 
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
ЕТАЖ 5
Апартамент №:
АП13
Вход:
А
Етаж:
5
Тип:
тристаен
Изложение:
североизток
Чиста площ кв.м:
92.05 кв.м
общи части кв.м:
14,08 кв.м
обща квадратура:
106.13 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП14
Вход:
А
Етаж:
5
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югоизток
Чиста площ кв.м:
55.13 кв.м.
общи части кв.м:
8,43 кв.м
обща квадратура:
63,56 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП15
Вход:
А
Етаж:
5
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югоизток
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП16
Вход:
А
Етаж:
5
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП47
Вход:
Б
Етаж:
5
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП48
Вход:
Б
Етаж:
5
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП49
Вход:
Б
Етаж:
5
Тип:
тристаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
73.49 кв.м.
общи части кв.м:
11,24 кв.м
обща квадратура:
84,73 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП50
Вход:
Б
Етаж:
5
Тип:
тристаен
Изложение:
северозапад
Чиста площ кв.м:
86.29 кв.м.
общи части кв.м:
13,2 кв.м
обща квадратура:
99,49 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
ЕТАЖ 6
Апартамент №:
АП17
Вход:
А
Етаж:
6
Тип:
тристаен
Изложение:
североизток
Чиста площ кв.м:
92.05 кв.м
общи части кв.м:
14,08 кв.м
обща квадратура:
106,13 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП18
Вход:
А
Етаж:
6
Тип:
Двустаен
Изложение:
югоизток
Чиста площ кв.м:
55.13 кв.м.
общи части кв.м:
8,43 кв.м
обща квадратура:
63,56 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП19
Вход:
А
Етаж:
6
Тип:
Двустаен
Изложение:
юг
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП20
Вход:
А
Етаж:
6
Тип:
Двустаен
Изложение:
юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП51
Вход:
Б
Етаж:
6
Тип:
Двустаен
Изложение:
юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП52
Вход:
Б
Етаж:
6
Тип:
Двустаен
Изложение:
юг
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП53
Вход:
Б
Етаж:
6
Тип:
тристаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
73.49 кв.м.
общи части кв.м:
11,24 кв.м
обща квадратура:
84,73 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП54
Вход:
Б
Етаж:
6
Тип:
тристаен
Изложение:
северозапад
Чиста площ кв.м:
86.29 кв.м.
общи части кв.м:
13,2 кв.м
обща квадратура:
99,49 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
ЕТАЖ 7
Апартамент №:
АП21
Вход:
А
Етаж:
7
Тип:
тристаен
Изложение:
североизток
Чиста площ кв.м:
92.05 кв.м
общи части кв.м:
14,08 кв.м
обща квадратура:
106,13 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП22
Вход:
А
Етаж:
7
Тип:
Двустаен
Изложение:
югоизток
Чиста площ кв.м:
55.13 кв.м.
общи части кв.м:
8,43 кв.м
обща квадратура:
63,56 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП23
Вход:
А
Етаж:
7
Тип:
Двустаен
Изложение:
югоизток
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП24
Вход:
А
Етаж:
7
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП55
Вход:
А
Етаж:
7
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП56
Вход:
Б
Етаж:
7
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП57
Вход:
Б
Етаж:
7
Тип:
тристаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
73.49 кв.м.
общи части кв.м:
11,24 кв.м
обща квадратура:
84,73 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП58
Вход:
Б
Етаж:
7
Тип:
тристаен
Изложение:
северозапад
Чиста площ кв.м:
92.05 кв.м
общи части кв.м:
13,2 кв.м
обща квадратура:
99,49 кв.м
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
ЕТАЖ 8
Апартамент №:
АП25
Вход:
А
Етаж:
6
Тип:
тристаен
Изложение:
североизток
Чиста площ кв.м:
92.05 кв.м
общи части кв.м:
14,08 кв.м
обща квадратура:
106,13 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП26
Вход:
А
Етаж:
8
Тип:
Двустаен
Изложение:
югоизток
Чиста площ кв.м:
55.13 кв.м.
общи части кв.м:
8,43 кв.м
обща квадратура:
63,56 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП27
Вход:
А
Етаж:
8
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югоизток
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП28
Вход:
А
Етаж:
8
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП59
Вход:
Б
Етаж:
8
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП60
Вход:
Б
Етаж:
8
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП61
Вход:
Б
Етаж:
8
Тип:
тристаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
73.49 кв.м.
общи части кв.м:
11,24 кв.м
обща квадратура:
84,73 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП62
Вход:
Б
Етаж:
8
Тип:
тристаен
Изложение:
северозапад
Чиста площ кв.м:
86.29 кв.м.
общи части кв.м:
13,2 кв.м
обща квадратура:
99,49 кв.м
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
ЕТАЖ 9
Апартамент №:
АП29
Вход:
А
Етаж:
9
Тип:
тристаен
Изложение:
североизток
Чиста площ кв.м:
92.05 кв.м
общи части кв.м:
14,08 кв.м
обща квадратура:
106,13 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП30
Вход:
А
Етаж:
9
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югоизток
Чиста площ кв.м:
55.13 кв.м.
общи части кв.м:
8,43 кв.м
обща квадратура:
63,56 кв.м
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП31
Вход:
А
Етаж:
9
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югоизток
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП32
Вход:
А
Етаж:
9
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП63
Вход:
Б
Етаж:
9
Тип:
Двустаен
Изложение:
Юг
Чиста площ кв.м:
53.66 кв.м.
общи части кв.м:
8,21 кв.м
обща квадратура:
61,87 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП64
Вход:
Б
Етаж:
9
Тип:
Двустаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
54.62 кв.м.
общи части кв.м:
8,35 кв.м
обща квадратура:
62,97 кв.м
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП65
Вход:
Б
Етаж:
9
Тип:
тристаен
Изложение:
Югозапад
Чиста площ кв.м:
73.49 кв.м.
общи части кв.м:
11,24 кв.м
обща квадратура:
84,73 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП66
Вход:
Б
Етаж:
9
Тип:
тристаен
Изложение:
северозапад
Чиста площ кв.м:
86.29 кв.м.
общи части кв.м:
13,2 кв.м
обща квадратура:
99,49 кв.м
Цена:
Статус:
Свободен
Снимки - Видео
ЕТАЖ 10
Апартамент №:
АП33
Вход:
А
Етаж:
10
Тип:
Четиристаен
Изложение:
североизток,юг
Чиста площ кв.м:
123.67 кв.м.
общи части кв.м:
17,45 кв.м
обща квадратура:
141,12 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
Апартамент №:
АП34
Вход:
А
Етаж:
10
Тип:
Четиристаен
Изложение:
северозапад, юг
Чиста площ кв.м:
133.47 кв.м.
общи части кв.м:
18,83 кв.м
обща квадратура:
158,33 кв.м
Цена:
Статус:
Продаден
Снимки - Видео
120

Завършени проекти

2200

Продадени имоти

2100

Доволни клиенти

17

Спечелени награди