Изграждане на голям обект в Германия - гр.Мюнхен – 3 административни сгради по 8 /осем/ етажа всяка – само груб строеж – общ обем СМР само труд 1,5 мил. ДМ до декември 2001 год. – инвеститор фирма “PHILIP HOLZMAN”. През 2002 год. изградихме търговски и административен обект в центъра на Мюнхен – Marstallplatz – Германия за 1 000 000 EUR, като подизпълнители на фирма “Heitkamp”. През 2003 год.изградихме медицински център, търговски център, хотелска част и подземен гараж в Дюселдорф – Германия за 1 000 000 EUR отново, като подизпълнители на фирма “Heitkamp”.
120

Завършени проекти

2200

Продадени имоти

2100

Доволни клиенти

17

Спечелени награди