Обект: „Модернизация на основната сцена на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“-гр.Варна“.
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
Инвестираме във вашето бъдеще!
Сградата на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, разположена в центъра на Варна, е паметник на архитектурата и културен символ с вълнуваща история. На 26 март 1912г. кметът на Варна Иван Церов полага основния камък с думите: „Това ще бъде онзи храм на сценичното изкуство и душевна красота, отдето да се възглсят на поколенията чистата човешка любов и правда. И в минути на радост и горчивини тук всеки ще почерпи това, що му е нужно-наслада и духовна сила.“
Реконструкцията на сградата на варненска опера и драматичен театър е с Изпълнител ДЗЗД „Опера“, представлявано от Красимир Даскалов и Възложител Министерството на културата. В обединението ДЗЗД „Опера“ са включени варненските фирми: „Лъки 2006“ ООД ,„Одесосстрой“ и пловдивската фирма: „Европлам“ ООД.
С освежена визия на фасадата и залата, с монтирането на горна и долна механизация-въртящ се кръг и подвижен оркестров подиум, с акустична облицовка на сцената и оркестрината, с реконструирана и нова осветителна техника, нови танцови килими, нова подова настилка, нови седалки и други подобрения и нововъведения, Варненският театър вече отговаря на европейските стандарти и предлага съвременен комфорт на своите зрители. Осигурен е и достъп за хора с увреждания чрез изграждане на специална рампа и санитарен възел.
 
120

Завършени проекти

2200

Продадени имоти

2100

Доволни клиенти

17

Спечелени награди