Проект „ Основен ремонт и реконструкция на храм „Св.Св.Кирил и Меодий“, с.Калиманци, община Суворово с обща РЗП-147.11 кв.м. Категория на обекта пета.

Програма за развитие на селските райони „Обновяване и развитие на населените места“ за периода 2007-2013г.

Главен Изпълнител на проекта „Лъки 2006“ООД и Възложител „Църковно настоятелство при храм „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Калиманци, общ.Шабла.
120

Завършени проекти

2200

Продадени имоти

2100

Доволни клиенти

17

Спечелени награди